Urząd Gminy Herby (woj. śląskie) ogłosił przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków we wsi Herby.

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni słonecznej obejmującej dostawę, montaż i uruchomienie wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z siecią elektroenergetyczną.

Planowana instalacja ma w założeniach: pracować bez konieczności modernizacji przez co najmniej 10-16 lat, wytwarzać własną, użytkową energię elektryczną przy napięciu 230/400V oraz wytwarzać energię elektryczną w przybliżonej  wysokości równej 43 000 kWh rocznie.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Instalacja w gminie Herby zbudowana będzie z 160 paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W każdy (łączna moc 39,9 kW) na 8 stalowych konstrukcjach wsporczych po 20 paneli.

Koszt inwestycji powinien zwrócić się w całości po 10 latach w postaci pomniejszenia zbilansowanych opłat za zużytą energię przez oczyszczalnię ścieków.

Energia elektryczna wytwarzana będzie na potrzeby zasilania urządzeń oczyszczalni ścieków.

Nie przewiduje się odsprzedaży nadmiaru wytworzonej energii dla innych podmiotów, a w szczególności do sieci energetyki zawodowej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj