Ruszył konkurs na „Gminę przyszłości”, skierowany do gmin aktywnie działających na rzecz poprawy klimatu. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie gmin inwestujących w proekologiczne rozwiązania energetyczne oraz dbających o zrównoważony rozwój społeczności lokalnych.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, w ramach Ogólnopolskiego Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Lokalnych „Gaspol kibicuje klimatowi”.

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie projektu w przynajmniej jednej z dwóch kategorii:

1. Ekologia – projekty dotyczące wykorzystania w gminie rozwiązań opartych o zastosowanie energii odnawialnej i wykorzystanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania energią np. wykorzystanie kolektorów słonecznych czy termoizolacji budynków.

2. Społeczeństwo – projekty związane z dbaniem o przyjazny, dobry klimat wśród mieszkańców gminy np. budowa ośrodków kultury i sportu.

– Ekologiczne rozwiązania energetyczne to szansa na ekonomiczny i społeczny rozwój gmin w Polsce. Wszelkie  inicjatywy pokazujące dobre praktyki w tym obszarze to inspiracja i zachęta dla innych do stosowania nowoczesnych rozwiązań. Konkurs pozwoli więc, nie tylko na wybór najaktywniej działających gmin, ale również na ich promocję i wsparcie w dalszym rozwoju – przekonuje Andrzej Chodacz, kierownik programu „Gaspol kibicuje klimatowi”.

Innowacyjność oraz oryginalność zgłoszonych projektów oceni Rada Ekspertów, w skład której wejdą: dr inż. Arkadiusz Węglarz (KAPE), Artur Michalski (Grupa Doradztwa Europejskiego),  Andrzej Hałasiewicz (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Bożena Wróblewska i Kamil Dolata (Gaspol). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2010 roku.

O wyborze najlepszej gminy zadecydują również mierzalne efekty przeprowadzonych działań: wielkość zmniejszonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie wydatków na energię czy liczba wygenerowanych nowych miejsc pracy. Do wyboru laureatów będą się mogli włączyć również internauci, głosując na stronie www.kibicujklimatowi.pl na najlepszą ich zdaniem gminę. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Gminy przyszłości” oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 30 czerwca 2010 roku, pod adresem e-mail gminaprzyszlosci@kibicujklimatowi.pl  lub pocztowym: Konkurs „Gmina przyszłości”, Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie uruchomiona została specjalna sekcja na stronie www.kibicujklimatowi.pl, która umożliwia uzyskanie porad nt. możliwości zgłoszenia danego projektu do konkursu, wypełniania formularza zgłoszeniowego, a także otrzymanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości w sprawie konkursu.

Wyróżniające się w konkursie projekty zostaną następnie opublikowane w formie rankingu „Dobrych praktyk”, prezentującego godne naśladowania działania polskich gmin na rzecz poprawy klimatu oraz rozwoju regionu i zamieszkującej go społeczności. Ranking przedstawiający 10 najlepszych projektów, będzie szeroko promowany wśród opinii publicznej oraz władz samorządowych. 


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj