W piątek, 22 czerwca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania drugiego etapu projektu Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich.

Gmina Świętajno pozyska na ten cel ponad 4,6 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazury na lata 2007-2013. Głównym założeniem projektu, który jest obecnie realizowany w gminie Świętajno, jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na tym terenie. Niski stopień skanalizowania hamuje rozwój bardzo ważnej dla gminy dziedziny gospodarki, jaka jest hodowla bydła, drobiu i trzody chlewnej. Według statystyk zwodociągowanie gminy wynosi obecnie ok. 95 proc, a sieć kanalizacyjna ma zaledwie 55,8 km. Teraz ma to się zmienić: w ramach projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej w Kolonii, Kierwiku, Połomie, Piasutnie, Koczku, stacji uzdatniania wody w Spychowie, a także modernizacja oczyszczalni ścieków w Spychowie. 

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj