W gminie Olszyna (woj. dolnośląskie) położono 42,49 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz oddano 16,65 km sieci wodociągowej. Zmodernizowano również oczyszczalnię ścieków. To efekt zakończonej realizacji zadania pt. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem kolektorów sanitarnych i sieci wodociągowych w Gminie Olszyna". Wartość wszystkich prac to ok. 12,5 mln zł. Środki z unijnych funduszy wyniosły ok. 8 mln zł. WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał na realizację tego zadania 3,7 mln zł. Samorządowcy planują aby w ciągu najbliższych trzech lat w gminie wykonano 520 przyłączy kanalizacyjnych i 202 przyłącza wodociągowe. Tym samym z sieci wod.-kan. będzie mogło korzystać 3,8 tys. mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj