Łapsze Niżne, Czorsztyn i Nowy Targ przymierzają się do produkcji “zielonej” energii elektrycznej we współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych w Niedzicy.

Inicjatywa wyszła z niedzickiej spółki ZEW, która zarządza dwiema zaporami wodnymi na Dunajcu. Wstępny plan zakłada budowę małych elektrowni wykorzystujących biomasy, wodę i wiatr do wytwarzania prądu. Celem jest czysta ekologicznie energia (elektryczna i cieplna), zagospodarowanie organicznych odpadów (np. z oczyszczalni ścieków) i ostatecznie samowystarczalność energetyczna gmin.

W najbliższy weekend przedstawiciele gmin jadą podpatrzeć austriackie rozwiązania – jedna z tamtejszych gmin jest nie tylko samowystarczalna energetycznie, ale nawet sprzedaje nadwyżki prądu innym odbiorcom. Gminne władze ostatecznie zdecydują o udziale w przedsięwzięciu po powrocie z Austrii. Na razie rozważają, czy powołać jedną spółkę z ZZE Niedzica do realizacji projektu, czy też podjąć się inwestycji w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego.

 
źródło: Gazeta Wyborcza Kraków

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj