Na stronach internetowych Ministerstwa Budownictwa dostępny jest projekt ustawy z 22 stycznia br. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ocenie resortu, proponowany w projekcie system prawny ma stopniowo zapewnić gminom wpływ na gospodarkę odpadami wzorem innych krajów Unii Europejskiej. W myśl tego dokumentu ma zostać zlikwidowane referendum śmieciowe, a gminy staną się właścicielami odpadów komunalnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj