Miasta i gminy walczące z niską emisją w ramach konkursu “Gmina z misją” nagrodzone – w Poznaniu podczas podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON 2014 nagrody odebrały: Bielsko-Biała, gmina Piaseczno oraz gmina Koszęcin.

Przedmiotem konkursu było upowszechnienie i uhonorowanie wszelkich podejmowanych przez miasta i gminy działań (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych), zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: miasta pow. 100 tys. mieszkańców, miasta od  50 do 100 tys. mieszkańców, a także gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców. Za każde działanie, mające na celu likwidację niskiej emisji są przyznawane punkty. W konkursie wygrywa ta jednostka, która zdobędzie największą ilość punktów, a tym samym wykaże się największą aktywnością w walce z niską emisją. Pod uwagę były brane takie działania jak: zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, przeprowadzenie termomodernizacji budynków, stanowiących własność gminy, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami nt. niskiej emisji itp. Ilość punktów, przyznawanych za poszczególne działania została określona w regulaminie.

Konkurs ,,Gmina z misją’’, realizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej "Misja-emisja", finansowanej ze środków NFOŚiGW. Celem kampanii jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych zjawiskiem niskiej emisji. Zostanie on osiągnięty przez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń dla zdrowia i środowiska, jakie niosą za sobą zanieczyszczenia powietrza.

Laureaci konkursu:

1. Kategoria powyżej 100 tys. mieszkańców:
Laureatem w kategorii ,, Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców’’ jest Bielsko- Biała. Ograniczenie niskiej emisji stało się dla władz miasta działaniem priorytetowym. Jako jedne z pierwszych w Polsce podjęło walkę z zanieczyszczeniami powietrza, spowodowanych niską emisja. Na zwycięstwo wpłynął głównie fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat przedsiębiorstwo Therma, należące m.in. do Miasta Bielsko- Biała, rozbudowało sieć ciepłowniczą o prawie 90 %. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej, zaangażowaniu mieszkańców  i władz miasta w podejmowaniu działań ograniczających niską emisję.

2. Kategoria od 50 do 100 tys. mieszkańców
Laureatem kategorii ,,Miasto od 50 do 100  tysięcy mieszkańców’’ jest Gmina Piaseczno, która od wielu lat podejmuje działania ograniczające zjawisko niskiej emisji. Gmina jako jedna z pierwszych zgłosiła swój udział w konkursie oraz bardzo mocno zaangażowała się w działania realizowane w ramach kampanii ,,Misja emisja’’. Do działań tych należało; organizacja konkursów na temat niskiej emisji w szkołach na terenie całej gminy. Konkursy  zorganizowano w 21 szkołach. Zorganizowano także Dni Otwarte Ciepłowni oraz wydarzenia z udziałem komisarza Dymskiego. Inicjatywy te w dużym stopniu wpłynęły na wynik Piaseczna. Oprócz tego gmina podejmuje szereg innych działań ograniczających niską emisję takich jak przyznawanie wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, rozbudowa sieci ciepłowniczej.

3. Kategoria poniżej 50 tysięcy mieszkańców
Laureatem w kategorii ,,Miasto do 50 tysięcy mieszkańców’’ jest gmina Koszęcin, położona na południu Polski, 40 km od Częstochowy. Jest to niewielka gmina licząca niecałe 12 tysięcy mieszkańców, podejmująca jednakże wielkie inicjatywy ograniczające niską emisję. Jedną z głównych jest wsparcie finansowe dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na zwycięstwo wpływ miało jednak silne zaangażowanie gminy przy współpracy z placówkami oświatowymi i nacisk na edukację mieszkańców, poprzez promowanie konkursu dla nauczycieli ,,Lekcja o niskiej emisji’’. Z Koszęcina zanotowano największą liczbę zgłoszeń do konkursu dla nauczycieli, który jest jednym z elementów kampanii ,,Misja- emisja’’.

Organizatorzy konkursu postanowili również wyróżnić gminę Sosnowiec, Kędzierzyn-Koźle i Wodzisław Śląski, za zdobycie 2 miejsca w swoich kategoriach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj