Dziś w Gnieźnie odbywa się konferencja podsumowującą realizację projektu „Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych”.

Celem rozpoczętego w 2009 roku przedsięwzięcia było zahamowanie postępującej eutrofizacji gnieźnieńskich jezior: Jelonek i Winiary. W tym celu skorzystano z najnowszych osiągnięć nauki i zastosowano innowacyjną metodę inaktywacji fosforu w osadach dennych obu akwenów.

Projekt Miasta Gniezna nr LIFE07 ENV/PL/000605 pt. „Rekultywacja Jezior Jelonek i Winiary w Gnieźnie metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych” jest współfinansowany przez Wspólnotę Europejską w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + Komponent II „Polityka i zarządzanie  w zakresie środowiska”.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj