W Łodzi ponad 100 osób wzięło udział w III panelu dyskusyjnym dotyczącym planowanej spalarni śmieci. To była ostatnia debata przeprowadzona w ramach kampanii informacyjnej pn. “Czym jest ITPOK”.

W spotkaniu w SP nr 205 na Olechowie wzięli udział m.in. przedstawiciele środowiska naukowego: prof. Grzegorz Wielgosiński (Politechnika Łódzka, ambasador projektu ITPOK), prof. Janusz Mikuła (Politechnika Krakowska), reprezentanci nadzorującego projekt Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ oraz mieszkańcy Widzewa.

Ponieważ jednak budowa ITPOK (Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) wywołuje w Łodzi liczne głosy sprzeciwu, naukowcy i praktycy starali się zapoznać uczestników spotkania z problemem termicznej obróbki odpadów komunalnych.

Próbowano rozwiać wątpliwości mieszkańców dotyczące szkodliwości spalarni dla zdrowia ludzi i środowisk naturalnego. Mieszkańcy pytali ekspertów, np. o ile spadną ceny okolicznych nieruchomości w przypadku wybudowania spalarni oraz jakie możliwości mają mieszkańcy, by odwołać się od decyzji urzędników. Uczestnicy debaty chcieli także wiedzieć na jakim etapie realizacji jest sporna inwestycja.

Budowa spalarni jest planowana w ramach projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II". Projekt realizowany będzie w oparciu o środki unijne pochodzące z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj