Inwestycje w zagospodarowanie wód opadowych w Gorzowie Wlkp. to jeden z większych programów retencyjnych realizowanych obecnie w polskich miastach. Projekt dotyczy budowy i modernizacji 14 km kanalizacji deszczowej oraz wykonania 26 nowych zbiorników retencyjnych.

Gorzów Wlkp. Inwestuje w retencję ponad 80 mln zł przy zewnętrznym dofinansowaniu, głównie z UE, na poziomie prawie 70 mln zł.

– Projekt będący pierwszym etapem zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta zakończy się 2023 r. Większość z ujętych w nim zadań inwestycyjnych jest już gotowa – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik UM Gorzowa Wlkp.

Racjonalne wykorzystanie opadów

Celem przedsięwzięcia jest minimalizacja skutków podtopień wynikających z gwałtownych opadów i, co nie mniej ważne, gromadzenie i racjonalne wykorzystywanie wód opadowych w okresach suszy. Inwestycje związane z modernizacją i rozbudową systemu retencji wody opadowej rozpoczęły się w 2019 r. w obszarach ulic Żwirowej, Słowiańskiej, Szmaragdowej i Olimpijskiej. Projekt objął również sieć kanalizacji deszczowej razem ze zbiornikami w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 22 oraz budowy centrum edukacji przy ul. Warszawskiej, a pod koniec ubiegłego roku projekt poszerzono o budowę kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej.

Część prac zakończona

Do tej pory zakończono roboty związane z budową i modernizacją kanalizacji deszczowej na obszarze zlewni ulic Słowiańskiej i Szmaragdowej, w ramach budowy centrum edukacji oraz w części zlewni ul. Żwirowej i zlewni ul. Olimpijskiej. Wielu specjalistów zwraca uwagę, że w obliczu zachodzących zmian klimatycznych retencja wód opadowych jest niezwykle ważna, a w Polsce służąca jej infrastruktura jest niewystarczająca.

– Po zakończeniu realizacji pierwszego etapu modernizacji i rozbudowy systemu, w planach jest kontynuacja inwestycji w tym zakresie, tak by w całym mieście mógł funkcjonować wydajny i sprawny system retencji wód opadowych – dodaje rzecznik.

Czytaj więcej

Skomentuj