Krajowa Izba Gospodarki Odpadami zwraca uwagę, że zmiany legislacyjne, jakiekolwiek by nie były, powinny iść w stronę, która nie generowałaby dodatkowych kosztów dla mieszkańców. Podobnie powinno być z Bazą danych o odpadach (BDO).

Pierwszym z problemów którym powinno zająć się Ministerstwo Klimatu, jest zagospodarowanie frakcji energetycznej 19 12 12 i 19 12 10 – ocenia Tomasz Uciński, prezes KIGO.

W chwili obecnej na rynku występuje nadmiar tej frakcji. Brakuje także instalacji mogących ją zagospodarować i przetworzyć.

ROP i odpady w energetyce

KIGO postuluje także jak najszybsze wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, coraz większych ilości opakowań pochodzących z surowców z recyklingu, co z kolei powiązane jest z ekoprojektowaniem.

– Materiał do recyklingu powinien być bardziej jednorodny, choć może mniej przyciągający oko klienta – uważa Tomasz Uciński, prezes KIGO.

Zdaniem KIGO właściwym kierunkiem będzie wykorzystanie odpadów w energetyce. Do spalania powinny trafią odpady, które nie posiadają już wartości użytkowej. – Zwiększenie ich udziału w energetyce, zmniejszyłoby udział paliw, którymi są kopaliny – mówi Tomasz Uciński.

BDO 750 x 300

Zegar dla BDO już tyka

Przedstawiciele branży gospodarki odpadami patrzą na BDO jako skuteczne narzędzie, choć, jak sami przyznają, potrzebują czasu, by nauczyć się z tego narzędzia korzystać.

– Należy śledzić drogę każdego odpadu, żeby uniknąć szarej strefy, ale przyszły rok powinien być takim „życzliwym spojrzeniem” ministerstwa, które powstanie (nowego Ministerstwa Klimatu, które przejęło po Ministerstwie Środowiska nadzór nad gospodarką odpadami – przyp. red.) lub Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i czasem na wspólną naukę i dostosowanie bazy w elementach niekosztotwórczych. Wszystkie zmiany w przepisach, jakie się ostatnio pojawiały to elementy kosztotwócze – zauważa prezes KIGO.

– Chodzi o to, żeby nie obciążać nadmiernie mieszkańca zanadto kosztami, należy do tego podejść w sposób pragmatyczny. A więc elektroniczna baza – tak, ale w sposób taki, żeby też była szansa na nauczenie się tego wszystkiego przez uczestników rynku – podsumowuje.

Taką szansę da choćby szkolenia “Elektroniczna ewidencja odpadów w systemie BDO”, organizowane przez Abrys. Dwa ostatnie zaplanowane w 2019 r. odbędą się w: Gdańsku (12 grudnia) oraz Wrocławiu (17 grudnia).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj