Gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważony rozwój, zapobieganie marnotrawieniu żywności, jednorazowe torby foliowe i rozwój branży recyklingu – na tych pojęciach skoncentrują się działania związane z gospodarowaniem odpadami w nadchodzącym roku.

Potencjał w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) jest olbrzymi, dlatego firmy powinny  zweryfikować dotychczasowe modele biznesowe. Do 2030 r. przechodzenie na gospodarkę cyrkularną może zwiększyć wartość światowej ekonomii aż o 4,5 biliona dolarów – wskazują dane zawarte w publikacji “Waste to Wealth” wydanej przez Accenture w 2015 r. Z pewnością będzie to impuls do dynamicznego rozwoju dla tych, którzy we właściwym momencie wpiszą swoją działalność w model cyrkularny.

Zrównoważony rozwój

Państwa członkowskie wypracowują obecnie rozwiązania, które urzeczywistnią ambitne cele Zrównoważonego Rozwoju, Agendy 2030 ONZ (SDGs – Sustainable Development Goals). Jednak, aby było to możliwe, w inicjatywę musi zaangażować się biznes. Już teraz 64% dyrektorów generalnych zrzeszonych w ramach UN Global Compact (największej na świecie platformy angażującej biznes w realizację SGDs) twierdzi, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odgrywają kluczową rolę w ich planowaniu strategicznym i rozwoju działalności.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

Niemarnowanie żywności

Francja jako pierwszy kraj, wprowadziła ogólnokrajowy zakaz marnowania żywności w supermarketach. W Czechach od 1 stycznia br. wielkopowierzchniowe markety (o powierzchni ponad 400 mkw), są zobowiązane oddawać niesprzedane produkty organizacjom charytatywnym. Podobne regulacje obowiązują m.in. we Włoszech. W 2018 r. ta tendencja na pewno będzie się umacniała.

Ten rok powinien przynieść finalizację prac nad stosownymi regulacjami również w Polsce. Procedowana w ubiegłym roku ustawa, która miałaby wspomóc walką z marnotrawstwem jest na etapie końcowych ustaleń.  Z pewnością najważniejsze jest działanie zapobiegawcze, promowanie mniejszej konsumpcji, czy odpowiedzialnych zakupów. Równie istotne jest zastanowienie się nad kwestią recyklingu i odzysku odpadów pochodzących z gastronomii, sieci handlowych czy przemysłu rolno-spożywczego. Przetworzone odpady spożywcze, np. w postaci biomasy, zamiast trafiać na składowiska, pozwalają na wyprodukowanie czystej energii.

Walka z foliówkami 

 Obecnie na świecie ponad 40 krajów zakazało w części lub całości używania jednorazowych plastikowych toreb foliowych lub wprowadziło opłaty za ich stosowanie. Ministerstwo Środowiska w Polsce wprowadziło opłatę recyklingową, która ma ograniczyć zużycie toreb foliowych. Regulacja ta weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. W tym roku przewiduje się dalsze ograniczanie stosowania toreb foliowych w Polsce i na świecie. Oprócz legislacji, ten proces wspierać będzie rosnąca świadomość konsumentów.

Rozwój recyklingu

Przemysł recyklingowy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki. Eksperci z Waste Dive wskazują, że 2018 rok będzie czasem inwestycji w innowacje. Christer Forsgren, Dyrektor ds. Technicznych i Środowiskowych w Stena Recycling International uważa, że 99% odpadów znajdujących się na składowiskach to materiał, który możemy odzyskać, jednak koszt recyklingu sprawia, że jest on obecnie nieopłacalny. W perspektywie niespełna 10 lat wydobywanie surowców ze składowisk stanie się ważną dziedziną biznesu, ponieważ zawartość pierwiastków, takich jak miedź czy złoto znajdujących się w odpadach jest wyższa niż w wydobywanej rudzie. Forsgren wskazuje również, że będzie rosło wykorzystanie robotów w branży gospodarki odpadami. Zastosowanie ich w dziedzinie recyklingu jest nadal bardzo ograniczone.

– Trendy 2018 w gospodarowaniu odpadami będą zorientowane wokół zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, na którym korzysta biznes, społeczeństwo i środowisko. To główna tendencja obserwowana na świecie i widoczna coraz bardziej w Polsce.  – komentuje Piotr Bruździak, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Stena Recycling.

Czytaj więcej

Skomentuj