Dziś w Poznaniu rozpoczyna się Debata Społeczna „Gospodarka wodna w Poznaniu” przy XIV Wielkopolskim Forum Ekologicznym.

Wielkopolskie Forum Ekologiczne jest corocznym spotkaniem mającym na celu podsumowanie działań w zakresie ochrony środowiska w Wielkopolsce. Tematem przewodnim XIV Forum będzie gospodarka wodna w aglomeracji poznańskiej.

Celem Debaty przy prestiżowym Wielkopolskim Forum Ekologicznym jest przedstawienie idei Ramowej Dyrektywy Wodnej i podkreślenie ważności Ramowej Dyrektywy Powodziowej. Organizatorzy chcą szczególnie zwrócić uwagę na problematykę ochrony i stanu wód w aglomeracji poznańskiej, a także kształtować proekologiczną motywację w działaniach władz, przedsiębiorców, organizacji oraz mieszkańców – jaka jest konieczna do poprawy stanu środowiska.

W ramach Debaty odbędzie się również panel dyskusyjny, podczas którego zostaną omówione najczęstsze problemy związane z gospodarką wodną w Poznaniu i Wielkopolsce. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, które zgłoszą podczas spotkania.

XIII Wielkopolskie Forum Ekologiczne jest spotkaniem bezpłatnym, którego uczestnikami będą: przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, mieszkańcy Poznania, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, pracownicy i studenci szkół wyższych z Poznania oraz media lokalne.

Organizatorem Forum jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj