Trzeci rok z rzędu trwać będzie akcja “Gratowóz” prowadzona przez Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu.

Jak zwykle w wyznaczone w harmonogramie dni (zwykle soboty) mieszkańcy będą mogli dostarczyć bezpłatnie wyselekcjonowane tzw. odpady problemowe:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt RTV i AGD, komputery, suszarki, żelazka, itp.)
• baterie i akumulatory
• lampy fluorescencyjne oświetleniowe
• odpady zawierające rtęć
• przeterminowane leki
• opakowania po farbach i rozpuszczalnikach
• resztki farb i rozpuszczalników w opakowaniach
• zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz hydrauliczny w opakowaniach
• zużyte filtry olejowe

Harmonogram wyjazdów Gratowozu można znaleźć tutaj.

źródło: przemysl.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj