Znamy już laureatów III edycji projektu Ministerstwa Środowiska – GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Spośród 14 nominowanych firm nagrodzono 10 przedsiębiorstw, oferujących łącznie 11 technologii przyjaznych środowisku.

Wśród zwycięskich rozwiązań znajdują się m.in.: system do produkcji paliw płynnych z odpadów tworzyw sztucznych oraz Integrator – inteligentny system zarządzania energią odnawialną. Pierwsze rozwiązanie służy do przeróbki odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają w przemyśle i gospodarstwach domowych na paliwa płynne. Technologia ta jest bezpieczna, ekologiczna i ekonomicznie opłacalna, dzięki powtórnemu wykorzystaniu odpadów poprodukcyjnych i komunalnych. Integrator łączy natomiast konwencjonalne i odnawialne źródła energii, co umożliwia uzyskanie wysokich oszczędności na ogrzewaniu budynków i przygotowaniu ciepłej wody.

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to autorski projekt Ministerstwa Środowiska, prowadzony już od 3 lat. Celem przedsięwzięcia jest promocja polskich zielonych technologii na rynkach zagranicznych oraz wspieranie ich eksportu. – Chcemy pokazać światu, że Polska może pochwalić się innowacyjnymi, ekologicznymi rozwiązaniami, które mogą śmiało konkurować z największymi globalnymi graczami. Rodzime, przyjazne środowisku technologie stanowią podstawę budowania polskiej zielonej gospodarki, podnoszenia naszej konkurencyjności i tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Laureaci GreenEvo mogą liczyć na szereg różnych form wsparcia w ramach przedsięwzięcia – od udziału w zagranicznych misjach handlowych po dofinansowanie ze środków wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Lista laureatów wraz z opisem technologii można znaleźć na stronie http://www.greenevo.gov.pl/show_news.php?f_id=144


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj