Do 9 marca przedłużono termin składania wniosków w trzeciej edycji konkursu dla firm oferujących innowacyjne technologie środowiskowe GreenEvo. Zwycięzcy otrzymają pomoc rządu w promocji na kluczowych rynkach zagranicznych.

Laureaci GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii będą uczestniczyć w rządowych misjach gospodarczych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach dotyczących rynku zielonych technologii. Otrzymają też indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów. Przy realizacji projektu Ministerstwo Środowiska oraz laureaci będą współpracować m.in. z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, a także Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

– Zachęcam do składania wniosków. Uczestnicy poprzednich edycji poprawili swoje wyniki finansowe, 60% z nich udoskonaliło wykorzystywane technologie, a 18% uruchomiło nawet nowe zakłady produkcyjne. Warto wykorzystać tę szansę – podkreśla Beata Jaczewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Na zwycięstwo mogą liczyć projekty na wysokim poziomie naukowym, a jednocześnie nowoczesne, użyteczne i posiadające potencjał eksportowy. Do konkursu można zgłaszać rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także wspierające oszczędność energii i materiałów oraz technologie sprzyjające ochronie klimatu. W trzeciej edycji uzupełniono szczegółową listę obszarów technologicznych o rozwiązania dla przemysłu wydobywczego oraz systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym. Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia br.

Projekt GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: www.greenevo.gov.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj