Systemy lamp solarnych, suszarnia odpadów ściekowych i technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych – wybrano 21 zielonych technologii, które w ramach II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii mają szanse na kompleksowy rozwój i promocję za granicą.

W tym roku Kapituła konkursu złożona z ekspertów z dziedziny przedsiębiorczości i technologii oraz przedstawicieli instytucji rządowych, pod przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, podsekretarza stanu w MŚ, zakwalifikowała do udziału w projekcie innowacyjne  polskie rozwiązania w zakresie zielonych technologii, posiadające największy potencjał do rozwoju i ekspansji zagranicznej. Spośród 36 rozwiązań zgłoszonych do II edycji, 21 otrzymało unikalną szansę podboju rynków zagranicznych – ofertę doradczo-szkoleniową projektu GreenEvo, która umożliwi rozwój polskich zielonych technologii na rynkach międzynarodowych.

– Zielone technologie to jedno z narzędzi do kształtowania zielonej gospodarki i osiągania zielonego wzrostu. To globalny trend, za którym Polska chce podążać pokazując najlepsze krajowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska i promując je na kluczowych zagranicznych rynkach. Gratulujemy właścicielom wyłonionych technologii i zapraszamy do ciężkiej wspólnej pracy w projekcie GreenEvo, która dla wybranych zaowocuje zagraniczną promocją wspartą przez Rząd. Jak pokazują sukcesy laureatów pierwszej edycji, w zasięgu ręki jest nie tylko biznesowy sukces i zagraniczne kontrakty, ale także umacnianie marki Polski jako kraju, który wspiera zielony rozwój na świecie – mówi minister środowiska Andrzej Kraszewski komentując wyniki konkursowego naboru

Wśród zakwalifikowanych do udziału w projekcie technologii znalazły się rozwiązania z zakresu: energii odnawialnej, energooszczędności, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Są to m.in. nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, suszarnia odpadów ściekowych czy systemy lamp solarnych. 

Ocena wniosków obejmowała – formalne i merytoryczne – kryteria obligatoryjne oraz kryteria fakultatywne. Podczas kwalifikacji technologii do udziału w projekcie, brano pod uwagę jedynie wdrożone rozwiązania, a nie pomysły i koncepcje. Oceniano czy dana technologia wspiera szeroko rozumianą ochronę środowiska oraz czy rozwiązanie jest sprawdzone, tzn. funkcjonuje na rynku i czy jest wdrożone u rzeczywistych klientów. Istotnymi kryteriami były również wkład w rozwój rodzimej myśli technologicznej i możliwości eksportowe.

W kolejnych miesiącach, firmy wyłonione w II edycji projektu, dysponujące wybranymi technologiami będą wspierane, m.in. poprzez indywidualne doradztwo w zakresie transferu technologii, a także możliwość pozyskiwania funduszy i promocję, otrzymają możliwość udziału w szeregu szkoleń (dotyczących m. in. międzynarodowej sprzedaży zielonych technologii, techniki profesjonalnej prezentacji oraz sprzedaży, instrumentów wsparcia publicznego dla firm
i ich zielonych technologii).

– Najważniejsze w GreenEvo jest oferowanie zielonym technologiom wędki, a nie ryby. Nie dajemy pieniędzy, tylko kierujemy rozwojem technologii na podstawie rozpoznania globalnych rynków. Merytoryczno-edukacyjne wsparcie dla wyłonionych projektów podniesie rynkową konkurencyjność rozwiązań ekologicznych – zaznacza minister Kraszewski.

Aby zapewnić efektywną realizację projektu Ministerstwo Środowiska pozyskało do współpracy inne instytucje, organizacje i podmioty. W tym roku, przy realizacji II edycji projektu GreenEvo, ministerstwo chce jeszcze bardziej wzmocnić współpracę z resortami gospodarki i spraw zagranicznych.

Ponadto planowane jest połączenie działań realizowanych w ramach w/w projektu z inicjatywą Unii Europejskiej – Programem Wstępnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV). ETV jest narzędziem, którego celem jest przede wszystkim umożliwienie wdrażania na rynku innowacyjnych technologii środowiskowych przez weryfikację rzetelności deklaracji dostawców tych rozwiązań.

źródło: mos.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj