Pracownicy oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w gminie Malbork grożą strajkiem – już od ponad roku trwa ich spór zbiorowy z pracodawcą, a od wiosny Przedsiębiorstwo Nogat sp. z o.o., eksploatujące oczyszczalnię, jest oflagowane. Pracownicy żądają 30-procentowej podwyżki.

Na to, jaki będzie finał sporu, może mieć wpływ planowane przystąpienie czterech gmin z powiatu malborskiego do projektu "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków". Być może, będzie on współfinansowany ze środków unijnego Funduszu Spójności. Do wielomilionowej inwestycji od dawna przymierzają się miasta Malbork, Nowy Staw oraz gminy wiejskie Malbork i Lichnowy. Jeśli się to uda, wówczas realne stanie się połączenie spółki Nogat i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Malborku.źródło: Dziennik Bałtycki

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj