Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziadzu zawarły umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Dokument parafował Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Dąbrowski, a w imieniu wykonawcy – firmy Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH z Niemiec, Karlgünter Eggersmann i Thomas Hein.

Przedmiotem umowy jest m.in. przeniesienie obecnie posiadanej linii sortowni wraz z dostawą nowych jej elementów, ich montaż oraz rozruch, jak również przeszkolenie pracowników. Termin realizacji zamówienia upływa 31 stycznia 2013 r.

Za wykonanie zadania firmie Eggersmann Anlagenbau Kompoferm przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22,1 mln zł brutto.

MWiO w Grudziądzu jest beneficjentem unijnego Projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, w ramach którego zostanie przeprowadzona modernizacja sortowni odpadów. Ponadto, w październiku 2011 r., Spółka zawarła umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza, Część D – Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”. Prace budowlane polegające na wykonaniu kompletnej linii technologicznej kompostowania odpadów o minimalnej przepustowości 26 500 Mg/rok realizuje HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Wartość umowy opiewa na kwotę 8 899 050 zł brutto.

Całkowita wartość projektu wynosi 62,2 mln zł brutto, z czego ok. 69% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj