Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziadzu zawarły umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja linii sortowni wraz z dostawą maszyn i urządzeń do przyjętej technologii na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Dokument parafował Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Dąbrowski, a w imieniu wykonawcy – firmy Eggersmann Anlagenbau Kompoferm GmbH z Niemiec, Karlgünter Eggersmann i Thomas Hein.

Przedmiotem umowy jest m.in. przeniesienie obecnie posiadanej linii sortowni wraz z dostawą nowych jej elementów, ich montaż oraz rozruch, jak również przeszkolenie pracowników. Termin realizacji zamówienia upływa 31 stycznia 2013 r.

MTP 300 x 250

Za wykonanie zadania firmie Eggersmann Anlagenbau Kompoferm przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 22,1 mln zł brutto.

MWiO w Grudziądzu jest beneficjentem unijnego Projektu pn. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, w ramach którego zostanie przeprowadzona modernizacja sortowni odpadów. Ponadto, w październiku 2011 r., Spółka zawarła umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa obiektów technologicznych wraz z kwaterą składowania na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza, Część D – Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów”. Prace budowlane polegające na wykonaniu kompletnej linii technologicznej kompostowania odpadów o minimalnej przepustowości 26 500 Mg/rok realizuje HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Wartość umowy opiewa na kwotę 8 899 050 zł brutto.

Całkowita wartość projektu wynosi 62,2 mln zł brutto, z czego ok. 69% to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako rekompensata za świadczenie usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj