Spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu podpisała kolejną umowę realizowaną w ramach projektu “Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”.

Umowa została podpisana z lokalnym producentem pomp i układów pompowych- firmą Hydro-Vacuum S.A. z Grudziądza. Przedmiotem umowy jest dostawa pomp sieciowych, które zabudowane zostaną na Stacji Uzdatniania Wody, gdzie wykorzystywane będą do tłoczenia wody do sieci wodociągowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 218 750 zł (netto). Umowa będzie realizowana w terminie 12 tygodni od dnia jej podpisania.

Umowa ta jest pierwszą z czterech umów przewidzianych w ramach prowadzonego postępowania przetargowego pn. „Dostawa urządzeń do technologii uzdatniania”. 

W najbliższym czasie zostaną podpisane pozostałe umowy obejmujące m.in. dostawę przepływomierzy elektromagnetycznych, urządzeń do dezynfekcji wody promieniami UV, aeratorów kaskadowych do napowietrzania wody.

Dostawy urządzeń do technologii uzdatniania są bezpośrednio związane z trwającą obecnie kompleksową modernizacją Stacji Uzdatniania Wody.

źródło: wodociagi.grudziadz.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj