Urząd Miejski w Grudziądzu przygotowuje się do opracowania planu rozbudowy, modernizacji oraz organizacji zarządzania kanalizacją deszczową, by analiza była kompleksowa niezbędne są dane udostępnione przez grudziądzkich przedsiębiorców.

– Zwróciliśmy się z prośbą do ok. 400 firm, by przekazały do końca sierpnia br. informacje o posiadanych bądź użytkowanych powierzchniach spływu wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub otwartych kanałów na terenie naszego miasta – mówi Maja Banasik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Samorząd w ramach zadań własnych gminy odpowiedzialny jest za eksploatację, utrzymanie i konserwację urządzeń kanalizacji deszczowej. W Grudziądzu do tej pory nie powstał kompleksowy projekt eksploatacji sieci, a kolejne intensywne opady deszczu pokazują, że niezbędne jest opracowanie dokumentacji i wdrożenie nowego systemu.

Do miejskiej kanalizacji deszczowej wprowadzane są wody opadowe i roztopowe ujęte m.in. w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych oraz dróg i parkingów, które są ściekami w rozumieniu przepisów Ustawy z 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj