W Grudziądzu oddano do użytku suszarnię osadów ściekowych. Inwestycja pochłonęła ponad 2 mln euro, a jej istnienie w znaczącym stopniu przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście.

Suszarnia zmniejszy ilość osadu, który jako produkt uboczny powstaje po oczyszczeniu ścieków. Dziennie w oczyszczalni produkowano 25 ton osadu, którego składowanie na wysypisku jest bardzo drogie. Dzięki suszarni ilość osadu zmniejszy się nawet czterokrotnie. Wysuszony osad będzie sprzedawany rolnikom jako nawóz, będzie można go także wykorzystać jako granulat, np. pod trawniki.

Zdaniem specjalistów, suszarnia należy do najbardziej nowoczesnych w Europie. Jest też oszczędna, gdyż  energia potrzebna do suszenia osadów będzie pochodziła głównie ze spalania gazu produkowanego w oczyszczalni.

Budowa suszarni osadów kończy realizowany od 2003 roku przez "Wodociągi" projekt "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu". W jego ramach wybudowano 31 km sieci kanalizacyjnej m.in. w Owczarkach i Tuszewie oraz cztery przepompownie. Zakończenie budowy suszarni jest symbolicznym zamknięciem całego programu, który pochłonął mnóstwo pracy i pieniędzy. Realizacja projektu kosztowała w sumie 7 milionów euro. Większość środków pochodziła z unijnego Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: wodkaneko.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj