Mieszkańcy Warszawy wymieniali w ostatni piątek telewizory na jabłka, butelki szklane na gruszki, a makulaturę na śliwki. Pierwsza w Polsce tak owocowa akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

17 września przed Klubokawiarnią Warszawa Powiśle odbyła się akcja „Recykling daje owoce”. W zamian za surowce wtórne wręczono tonę zdrowych i pełnych witamin prezentów w ekotorbach. Cel przedsięwzięcia był oczywisty – szerzenie świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i promocja idei recyklingu. Zebrane w trakcie akcji surowce wtórne zostały odebrane przez MPO w Warszawie i przekazane do recyklera.

"Więcej odzyskiwanych odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu, oznacza mniej zdeponowanych odpadów na składowiskach. Ponadto, selektywna zbiórka odpadów umożliwia odzyskanie i ponowne wykorzystanie wielu cennych surowców  wtórnych. Odpowiednie postępowanie z odpadami to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia" – przekonują organizatorzy akcji.

W organizację akcji włączyło się : Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o., Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Europejska Platforma Recyklingu Organizacja Odzysku SA, Fundacja PlasticsEurope Polska.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj