Ruszył otwarty konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Bielańskiej w Szczecinie, gdzie planowane jest utworzenie pierwszego w mieście i województwie grzebowiska dla zwierząt domowych. Pula nagród w konkursie to 38 tys. zł

Na terenie objętym konkursem planuje się utworzenie miejsca godnego pochowku małych zwierząt domowych. W obrębie cmentarza ma być zapewniona możliwość grzebania zwłok zwierzęcych oraz kremacji. Uczestnicy konkursy w swoim opracowaniu muszą uwzględnić między innymi kwatery grzebalne, pomieszczenie z piecem krematoryjnym, kolumbarium, obiekty małej architektury, alejki itp. Powierzchnia opracowania konkursowego wynosi 2,17 ha. Biorący udział w konkursie mają zaproponować etapowanie inwestycji – przy uwzględnieniu podziału terenu o wielkości min. 0,7 ha na etap.

Najlepsze prace pomogą w sformułowaniu wytycznych i uwarunkowań do przetargu na dzierżawę terenu pod grzebowisko dla zwierząt.
 
Ocena prac będzie dokonywana w oparciu o część opisową oraz część graficzną. Regulamin konkursu oraz szczegóły są dostępne na stronie: www.szczecin.pl/konkursy

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 28 czerwcar. Ostateczny termin składania prac konkursowych przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie upływa 27 września. 

źródło: UM w Szczecinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj