Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie internetowej publikację “Infrastruktura komunalna w 2010 roku”. Według niej w zeszłym roku zebrano nieznacznie mniej odpadów komunalnych niż w roku 2009.

W 2010 roku w Polsce zebranych zostało 10 044,2 tys. ton odpadów komunalnych (w porównaniu z 2009 rokiem spadek o 0,1%). Podobną zmianę zaobserwowano w ilości odpadów wytworzonych – w 2010 roku było to 12 038,4 tys. ton, podczas gdy w roku poprzednim 12 052,5 tys. ton. Najwięcej odpadów komunalnych [w tys. ton] zebrano w województwie mazowieckim (1 573,1), śląskim (1 380,2), dolnośląskim (994,4) i wielkopolskim (915,1), podczas gdy najmniej w województwie świętokrzyskim (199,5), podlaskim (242,9), opolskim (260,1), lubuskim (297,1) i warmińsko-mazurskim (328,2).

W 2010 roku 58,3% odpadów komunalnych zostało zebranych przez prywatne firmy oczyszczania (57,9% w 2009 roku), 39,9% przez przedsiębiorstwa z sektora publicznego (40,3% w 2009 roku) a pozostałe 1,8% przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w roku 2009).
W roku 2010 na 1 mieszkańca Polski przypadało około 315 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie ok. 263 kg.

W 2010 roku większość (68,6%) zmieszanych odpadów komunalnych zostało zebranych z gospodarstw domowych. Następnym znaczącym źródłem pochodzenia (26,0%) był handel, mały biznes, biura i instytucje. Odpady z usług komunalnych, takich jak czyszczenie ulic lub utrzymanie parków czy cmentarzy, stanowiły 5,4% ogólnej masy zebranych zmieszanych odpadów komunalnych (w roku poprzednim było to odpowiednio 68,7%, 25,7% i 5,6%).

źródło: www.stat.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj