Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził wielkość dofinansowania, kryteria wydawania pieniędzy oraz listę uzgodnionych z gminami projektów składających się na Białowieski Program Rozwoju.

100 mln zł dotacji trafi w ten sposób na projekty takie jak: przebudowa sieci wodociągowej i ujęć wody, rekultywacja składowisk, budowa  przydomowych oczyszczalni  ścieków czy modernizacja stacji uzdatniania wody oraz termomodernizacja budynków. Wszystkie projekty realizowane będą w ramach tworzenia infrastruktury  na tym obszarze. 

Każda z gmin w pierwszym etapie konsultacji zgłosiła wstępną listę projektów, z czego na ostateczną po konsultacjach trafiło po kilka z każdej gminy – w zależności od szacowanej wartości. Dotacje z NFOŚiGW wyniosą dla wszystkich projektów 85 proc. ich wartości.

Oprócz kryteriów formalnych, takich jak: wymóg zgłoszenia przedsięwzięcia do programu przed jego zakończeniem, wskazano w uchwale także wymogi merytoryczne. Aby zakwalifikować przedsięwzięcie do programu,  analizowany będzie efekt ekologiczny, stosowana technologia oraz wykonalność projektu, a także wiarygodne źródła pozostałego finansowania.

Od czerwca trwają zainicjowane przez Ministra Środowiska konsultacje z samorządowcami powiatu hajnowskiego w sprawie trzykrotnego poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Minister Nowicki zaproponował gminom, które zgodzą się na poszerzenie, realizację Białowieskiego Programu Rozwoju, czyli programu, który dzięki wsparciu finansowemu przekraczającemu 100 mln zł, pozwoli na realizację programów podnoszących konkurencyjność obszaru wokół Puszczy Białowieskiej i wpływających na jakość życia mieszkańców całego Podlasia. To pilotażowy projekt ochrony puszczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju uwzględniającymi prawa człowieka, przyrody i rozwoju gospodarczego.

Już 15 września dojdzie do określenia preferowanych granic poszerzonego parku narodowego, którego wielkość ma osiągną 35 000 tys. ha, czyli ok. 50 proc. powierzchni Puszczy Białowieskiej. Dopiero wówczas gminy staną przed decyzją, co do poparcia rozszerzenia i realizacji Białowieskiego. Jeśli któraś z gmin nie zdecyduje się na realizację Programu, zostanie z niego wyłączona, powiększając w ten sposób pule dostępnych środków dla pozostałych uczestników Programu.

Zainicjowanie Białowieskiego Programu Rozwoju wiąże się z tegorocznymi obchodami 600-lecia objęcia ochroną Puszczy Białowieskiej.

Do pobrania:
Lista projektów uzgodnionych przez Ministerstwo Środowiska z gminami powiatu Hajnowskiego do Białowieskiego Programu Rozwoju (.pdf)

źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj