26 marca zainaugurowano polsko-hiszpański projekt tzw. współpracy bliźniaczej (twinning) “Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000”.

Celem projektu współpracy bliźniaczej między Polską i Hiszpanią jest m.in. opracowanie skutecznych narzędzi wsparcia komunikacji dotyczącej wdrażania w naszym kraju programu Natura 2000. Projekt składa się z czterech głównych komponentów. Są to program trenerski, działania komunikacyjne, wzmocnienie współpracy trans-sektorowej we wdrażaniu programu Natura 2000 w Polsce oraz wizyty studyjne, ukazujące rozwiązania przyjęte przez Hiszpanię w zakresie wdrażania sieci Natura 2000, współpracy międzysektorowej i komunikacji ze społeczeństwem.

Hiszpański partner współpracy bliźniaczej został wybrany przez Ministerstwie Środowiska ze względu na sukcesy w zakresie ochrony przyrody, w tym w kwestii obszarów Natura 2000. Skierowana do Polski w czerwcu ubiegłego roku „uzasadniona opinia” Komisji Europejskiej, w której wykazano konieczność lepszej traspozycji dyrektyw „środowiskowych” powoduje konieczność zmian m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Prace nad zmianami są już zaawansowane. Doświadczenia z twinningu będą cennym uzupełnieniem opinii nadsyłanych do zespołu ekspertów pracujących nad projektem.

Dzięki projektowi Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, ma być lepiej znana także na poziomie lokalnym. Celem jest dostarczenie wiedzy na temat znaczenia ochrony różnorodności biologicznej, wzmocnienie świadomości społecznej oraz możliwości instytucjonalnych w zakresie zarządzania Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Ma on również zapewnić skuteczniejsze rozpowszechnianie informacji na temat przepisów i instrumentów finansowych, które dotyczą ochrony przyrody oraz najlepszych praktyk w zakresie ich wdrażania w 25 państwach UE.

źródło: Ministerstwo Infratruktury

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj