25 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą: “Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowany z funduszu spójności w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 15.933.387,31 zł, całkowity koszt 23.750.351,47 zl.

Przedmiotem projektu jest:
– budowa 5,06 km kanalizacji sanitarnej,
– budowa sieci wodociągowej na odcinku 0,58 km, oraz modernizacja wodociągu na odcinku 0,63 km,
– modernizacja przepompowni "Ludna" i "Grunwaldzka",
– modernizacja stacji uzdatniania wody,
– modernizacja oczyszczalni wraz z prasą osadu.

źródło: miasto.hrubieszow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj