W dniach 3-5 listopada w Sosnowcu odbędzie się druga edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia 2010, która odbędzie się w Expo Silesia.

Na targch gościć będą będą m.in. prezesi wiodących spółek wodno-kanalizacyjnych ze Śląska – najbardziej zurbanizowanego i uprzemysłowionego regionu Polski, a także producenci i dystrybutorzy urządzeń i technologii wykorzystywanych w branży, reprezentanci biur projektowych, przedstawiciele jednostek badawczych i naukowych oraz media.

Targi HydroSilesia są adresowane do wszystkich podmiotów zainteresowanych poprawą technologii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Są one również skierowane do instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Spójności, szczególnie w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Targom towarzyszy seminarium i konferencja branżowa HYDROINTEGRACJE.

Seminarium  Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych
Seminarium „Warunki bezpiecznej realizacji projektów wod-kan współfinansowanych z programów UE w ramach ochrony środowiska” objął patronatem prof. dr inż. Marek Gromiec – Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Tematyka seminarium będzie obejmować m. in.: dyrektywy UE – wodną i azotanową, nowoczesne technologie w zakresie zagospodarowania i utylizacji osadów ściekowych, plany gospodarowania wodami w UE i RP, inwestycje wodno-kanalizacyjne w wybranych miastach województwa śląskiego oraz techniki bezwykopowe. Seminarium  potrwa 2 dni. 3 listopada (środa) odbędzie się w hotelu Aria w Sosnowcu, natomiast 4 listopada (czwartek) w Expo Silesia w Sosnowcu.

Konferencja HYDROINTEGRACJE 2010
HYDROINTEGRACJE to konferencja organizowana przez Śląski Klaster Wodny oraz Górnośląską Agencję Przekształceń. Podczas konferencji pod przewodnictwem Michała Czarskiego – Prezesa  Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny, swoje referaty wygłoszą przedstawiciele m. in.: Ministerstwa Środowiska, Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Tematyka konferencji będzie związana z poprawą jakości wody, wykorzystaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla pozyskania energii ze źródeł odnawialnych oraz z zagrożeniem powodziowym. Konferencja odbędzie się 3 listopada (środa) na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu.

Więcej informacji o targach HydroSilesia oraz wydarzeniach towarzyszących można znaleźć na stronie internetowej www.hydrosilesia.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj