Dwa ostatnie dni maja upłynęły w Tychach pod znakiem ekologii. Odbył się tutaj I Regionalny Festiwal Ekologiczny EKO-MASTER.

Podczas imprezy każdy z uczestników miał wyjątkową okazję włączyć się w ratowanie środowiska naturalnego. W miasteczku recyklingowym zbierano surowce wtórne w zamian za darmowe sadzonki roślin. Wydano ich w sumie 1250 sztuk. Symbolem festiwalu ekologicznego była olbrzymia makieta z puszek i butelek PET, która przedstawiała charakterystyczny tyski budynek Bramę Słońca.

Rozwiązano 9 konkursów o tematyce ekologicznej, między innymi na najładniejszego Ekologicznego Potwora, czyli rzeźbę zrobioną z surowców recyklingowych, dzieci chwaliły się własnoręcznie zaprojektowanymi i przygotowanymi strojami z surowców wtórnych prezentując je na specjalnym pokazie mody ekologicznej.

Studenci odebrali bilety do Brukseli – Monika Kuraś i Marcin Szyja wygrali konkurs "Gra o staż" i przez miesiąc pracować będą w biurach europarlamentarzystów Genowefy Grabowskiej i Jerzego Buzka. Wcześniej przysłali projekty kampanii promujących selektywną zbiórkę odpadów oraz stron internetowych popularyzujących zachowania proekologiczne.

Gwiazdami festiwalu Eko-Master byli Anita Lipnicka & John Porter oraz Ivan Mladek jako Jożin z Bażin. W sumie ich występy oraz festiwalowe atrakcje zgromadziły ponad cztery tysiące widzów.

Festiwalowi towarzyszyła specjalistyczna konferencja: Odpady, Energia, Osczędność w Urzędzie Miasta Tychy, w której uczestniczyło ponad 70 osób. Dyskutowano o najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie ekologii oraz gospodarki odpadami komunalnymi.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj