„Lepsze informacje, klimat dla lepszej przyszłości” – pod tym hasłem w Genewie odbyła się III Światowa Konferencja Klimatyczna (WCC-3) zorganizowana przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO).

Głównym celem WCC-3 było stworzenie międzynarodowych ram współpracy w zakresie minimalizowania ryzyka związanego z aktualnym i przyszłym stanem klimatu poprzez uwzględnienie przewidywań meteorologicznych dotyczących zmian klimatu, a także informacji prognozowych w podejmowaniu decyzji.

W ramach konferencji obyły się cztery równolegle sesje poświecone tematom dotyczącym rozwoju nauki w zakresie przewidywania zmian klimatu i funkcjonowania klimatu, strategiom zarządzania i pozyskiwania informacji w zakresie ryzyka klimatycznego, wpływowi klimatu i strategie adaptacyjne oraz włączanie w główny nurt informacji dotyczących zmian klimatu. Rezultaty konferencji będą stanowić element prac 15. Konferencji Stron Konwencji NZ w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), która odbędzie się w grudniu br. w Kopenhadze.

Pierwsza Światowa Konferencja Klimatyczna zorganizowana przez WMO w 1979 r. zaowocowała utworzeniem Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Druga Światowa Konferencja Klimatyczna doprowadziła do powstania Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jak również utworzenia Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu.

Światowa Organizacja Meteorologiczna – WMO (World Meteorological Organization) jest od 1951 r. wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującą się problemami związanymi z meteorologią, klimatologią i hydrologią operacyjną. Organizacja została powołana dla kierowania rozwojem i doskonaleniem światowej meteorologii i prowadzenia związanej z tym działalności.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj