1 / 2

Od dziś we wszystkich polskich sklepach IKEA będą dostępne instalacje fotowoltaiczne. To nowy kompleksowy program – zapowiada szwedzki gigant.

Firma we współpracy z GEO Solar najpierw pomoże klientom w oszacowaniu zysków i kosztów, następnie przeprowadzi audyt, zamontuje instalację, pomoże podłączyć się do sieci operatora i prowadzić bieżący monitoring.

Korzystanie z własnych odnawialnych źródeł energii pozwala konsumentowi stać się prosumentem, czyli osobą, która jednocześnie produkuje i konsumuje energię. Nadwyżka wytworzonej energii przekazywana jest do sieci i można ją odebrać w stosunku 1:0,8 jednostki (kWh).

Co w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych? Eksperci IKEA podkreślają, że niskie temperatury i natężenie promieniowania, które występują w Polsce zimą, nie oznaczają, że instalacja fotowoltaiczna nie będzie generować energii w tym czasie. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2, a jego rozkład w skali kraju jest względnie równomierny.

Panele fotowoltaiczne są już dostępne w sklepach IKEA w Wielkiej Brytanii, Holandii i Szwajcarii. Polska jest kolejnym krajem, w którym zostaną one wprowadzone do oferty.

W 2015 roku IKEA w Polsce sprzedała około 2,7 mln sztuk produktów, które przyczyniają się do oszczędzania energii, lepszego gospodarowania odpadami, a także ograniczania zużycia wody. W ten sposób liczba sprzedanego asortymentu IKEA wzrosła o prawie 20 proc. w porównaniu do 2014 roku.

Czytaj więcej

Skomentuj