Mury obronne warszawskiego Starego Miasta odzyskały swój blask. Wieczorami odnowione mury staromiejskie prezentują się oświetlone iluminacją. Prace remontowe i konserwacja trwały prawie trzy lata.

Prace zlecił i nadzorował Zarząd Terenów Publicznych. W zakres prac wchodziło m.in.: wzmocnienie osłabionych cegieł, oczyszczenie powierzchni z nawarstwień i zanieczyszczeń, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie murów przed graffiti, unifikacja kolorystyczna murów, wymiana nawierzchni międzymurza (kostka rzędowa) i remont chodnika w fosie wzdłuż murów obronnych na odcinku od mostu Gotyckiego do Barbakanu oraz rewitalizacja zieleni. Podczas prac prowadzony był nadzór archeologiczny, konserwatorski i autorski.

Wzdłuż murów obronnych została zainstalowana także iluminacja. Pierwszy etap – oświetlenie murów oraz międzymurza został oddany 11 grudnia 2007 roku i objął odcinek od ul. Wąski Dunaj do ul. Brzozowej. Drugi etap objął teren od ul. Wąski Dunaj do pl. Zamkowego. Do wykonania iluminacji świetlnej murów obronnych użyto ok. 300 szt. reflektorów ziemnych sodowych w barwie żółtej (podświetlenie murów) oraz metalohalogenkowych w barwie białej (rozświetlenie ciągów pieszych), z czego 27 szt. może pracować jako kolorowa iluminacja dynamiczna ze zmienną barwą światła. Rozświetlają one elementy architektoniczne baszt obronnych.

Unisoft 300 x 250

Podstawowym oświetleniem jest stałe światło żółte (mury) oraz białe (międzymurze). Zastosowano neutralne oprawy gruntowe, które po zmroku, poprzez odbicie rozproszonego światła od płaszczyzn murów, spełniają funkcję oświetlenia użytkowego. Dodatkowo zostały wyznaczone ciągi komunikacyjne i rozświetlone oprawami gruntowymi świecącymi równolegle do podłoża. Dopełnieniem statycznej iluminacji jest możliwość włączenia dynamicznej ekspozycji barwnej w dowolnych sekwencjach czasowych lub stałych fragmentów w wybranych kolorach. Iluminacja statyczna będzie włączana od chwili zachodu Słońca, ale nie później niż od godz. 21.00 do godz. 24.00. Iluminacja dynamiczna będzie działać w soboty i dni świąteczne w tych samych godzinach.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj