Władze województwa dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej, miasta Świdnicy oraz Centrum Wspierania Biznesu podpisały w czwartek list intencyjny w sprawie utworzenia w Świdnicy inkubatora technologicznego energii odnawialnej.

Celem inkubatora jest ułatwienie dobrego i bezpiecznego startu w biznesie oraz przyciągnięcie nowych inwestorów do Świdnicy. To także szansa na zatrzymanie w mieście młodych i zdolnych ludzi.

– Inkubator ma ułatwić realizowanie marzeń konstruktorów, ale i młodych ludzi kończących uczelnie techniczne i chcących swój los wziąć w swoje ręce. Warto pamiętać, że jedno miejsce pracy w innowacyjnej firmie generuje nawet pięć nowych stanowisk pracy w usługach. – uważa Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. – Wysokie technologie to również szansa na rozwój cywilizacyjny miasta i regionu.

Do 2010 r. przy ul. Przemysłowej ma powstać zaplecze o powierzchni kilku tysięcy m kw. z miejscem do produkcji, usług, projektowania, przeprowadzania badań, laboratorium, prototypownią, salami konferencyjnymi, wystawienniczymi oraz szerokopasmowym dostępem do internetu. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na miejscu na zaawansowane doradztwo technologiczne ze strony ekspertów, dostęp do zasobów badawczych Politechniki Wrocławskiej, wsparcie w zdobywaniu nowych rynków, pomoc w pozyskaniu finansowania zarówno ze źródeł pomocowych, jak i od inwestorów prywatnych, wreszcie wspólną obsługę administracyjną, prawną, ale też niski czynsz.

– Świdnica przystępuje do nielicznego jeszcze grona miejsc, dzięki którym Dolny Śląsk może stać się regionem wiedzy. Nie poprzez deklaracje, a działanie  – powiedział prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej – Pokażemy inwestorom, że Świdnica i Dolny Śląsk to doskonałe zaplecze badawcze, naukowe i innowacyjne. Dajemy również sygnał młodym ludziom, że tu można realizować pomysły z głową.

Miasto na rzecz przedsięwzięcia przekaże teren oraz zainwestuje w infrastrukturę. Doradztwem technicznym, jak i pomocą w zdobywaniu funduszy na działalność będą służyć pozostali partnerzy projektu – Politechnika Wrocławska i Centrum Wspierania Biznesu.

Projekt będzie finansowany z różnych źródeł m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ostateczny koszt realizacji przedsięwzięcia nie jest jeszcze znany. Oprócz wspomnianych już polskich partnerów wiodących miasto może liczyć na partnerów międzynarodowych – Politechnikę Lwowską oraz Duński Instytut Technologiczny.

źródło: paiz.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj