Innogy Polska od połowy grudnia 2021 roku będzie funkcjonować pod nazwą E.ON Polska – poinformowała spółka. Zmienią się logotypy i nazwy poszczególnych spółek należących do Grupy innogy, a klienci zostaną indywidualnie poinformowani o zmianach.

“W grudniu 2021 r. spółki innogy w Polsce zmienią nazwę na E.ON. Na materiałach oraz dokumentach firmowych, budynkach i w salonach obsługi pojawi się nowe logo, a portal Moje innogy zostanie zastąpiony przez Mój E.ON” – zapowiada firma.

Spółka zapewnia, że wszystkie obowiązujące umowy i ich warunki pozostają bez zmian, a klienci nie muszą podejmować żadnych działań ze swojej strony.

Zgodnie z informacją, nowe logotypy i nazwy zyskają również wszystkie spółki należące do Grupy E.ON w Polsce. Stołeczny dystrybutor energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. W nazwie operatora nie pojawi się człon E.ON, co pozwoli klientom w łatwy sposób odróżnić dystrybutora od sprzedawcy. FOTON Technik zmieni nazwę na E.ON FOTON, a innogy Polska Solutions, działająca w obszarze Energy Infrastructure Solutions, przemianuje się na E.ON Polska Solutions. Nazwa spółki E.ON edis oraz jej podległych spółek córek, jak na przykład Szczecińska Energetyka Cieplna, pozostają bez zmian.

Jak wyjaśniono, zmiana marki jest ostatnim etapem dwuletniego procesu integracji, który rozpoczął się w 2019 r., gdy E.ON przejął aktywa innogy od RWE.

Grupa E.ON obsługuje ok. 53 mln klientów na 15 rynkach w Europie. Zatrudnia łącznie ponad 78 tys. osób, w tym 3,5 tys. w spółkach należących do grupy w Polsce. Skupia największych operatorów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego w Europie. Wartość regulacyjna aktywów sieciowych wynosi ok. 35 mld euro, co czyni E.ON jedną z największych europejskich i światowych grup energetycznych.

E.ON Polska sprzedaje energię elektryczną do ponad 1 mln klientów indywidualnych, głównie ze stolicy. Grupa E.ON jest właścicielem ponad 1,3 mln km sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu i ciepła w całej Europie. W Warszawie posiada ponad 16,5 tys. km sieci elektroenergetycznej.

“Grupa E.ON dąży do całkowitej redukcji emisji dwutlenku węgla z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych do roku 2040. Redukcja ma być przeprowadzana stopniowo, do 2030 r. planowana jest na poziomie 75 proc. Do 2050 r. Grupa zamierza także znacząco zredukować emisje pośrednie, występujące w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa” – zadeklarowano.

Czytaj więcej

Skomentuj