12 grudnia ub.r. na składowisku odpadów komunalnych w Koninie odbyło się uroczyste otwarcie instalacji odgazowania składowiska. Projekt został zrealizowany przez firmę ECO2 w ramach tzw. Projektów Wspólnych Wdrożeń Protokołu z Kioto. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce zrealizowane wg tego mechanizmu. Środki finansowe na tę inwestycję pozyskano z holenderskiego programu ERUPT (500 tys. euro). Pozwoliły one na sfinansowanie całości budowy i eksploatację instalacji do 2012 r. Na konińską inwestycję składają się studnie odgazowujące i odwadniające z kondensatu, przyłącza i rurociągi zbiorcze, kontenerowa stacja ssaw z układem kontrolno-pomiarowym oraz wysokotemperaturowa pochodnia do spalania biogazu. Celem instalacji o docelowej przepustowości 800 m3/h jest ograniczenie niezorganizowanej emisji gazu składowiskowego, w szczególności jego głównego składnika – metanu do atmosfery. Jeśli pozyskany biogaz będzie posiadał odpowiednie parametry jakościowe i ilościowe, przewiduje się wykorzystanie go do celów energetycznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj