Elektroniczny nos – urządzenie służące do wykrywania uciążliwych zapachów stworzyli naukowcy z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Gdańskiej.

Uciążliwości związane z emisją odorów związane są głównie z produkcja przemysłową, w tym najczęściej rolno-spożywczą. Odór emitowany jest też przez m.in. przemysł chemiczny, tytoniowy, a także powstaje na skutek oddziaływania obiektów komunalnych np. składowisk odpadów, kompostowni, oczyszczalni ścieków lub biogazowni. Pomimo podejmowanych licznych prób w Polsce nie został uregulowany prawnie problem emisji uciążliwych zapachów (więcej w Przeglądzie Komunalnym 6/2015).

Ze względu na rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska, a także wzrastające standardy dotyczące funkcjonowania rozmaitych zakładów pojawiła się potrzeba szybkiego i skutecznego wykrywania przyczyn złowonnych zapachów. Właśnie tym problemem zajęli się Naukowcy z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Gdańskiej.

Szerokie możliwości zastosowania

Naukowy opracowali urządzenie tzw. elektroniczny nos, który nie ulegnie awarii przy wysokich stężeniach złowonnego powietrza, a jednocześnie będzie tańszym zamiennikiem stosowanych obecnie czułych technik pomiaru jakości powietrza w zakresie odorów. Ponadto zastosowanie e-nosa w sposób znaczący skróci czas dotychczasowych analiz woni ponieważ badanie z wykorzystaniem tego urządzenia zajmuje ok. jednej minuty.

Jak wyjaśnia współtwórca technologii prof. dr hab. inż. Marian Kamiński w zaproponowanej metodzie wprowadzone zostały rozwiązania dzięki czemu nie występują długotrwałe przerwy w  działaniu e-nosa. Zebrane z powietrza dane ulegają analizie metodą, która umożliwia przypisanie odebranego sygnału konkretnemu zapachowi. Profesor tłumaczy, że po zakończeniu każdej analizy czujniki wracają ze stanu pobudzenia do stanu równowagi. Rozpoznanie zapachu polega na odczytaniu specyficznych właściwości pobranej próbki powietrza. Odczyt ten dokonuje się na drodze analizy komputerowej, z wykorzystaniem wbudowanego systemu mikroprocesorowego. Sygnały poszczególnych czujników gromadzone i przetwarzane są w postaci cyfrowej, a następnie uśredniane, obliczane są ich wzajemne proporcje i tworzony jest tzw. profil zapachowy danej próbki. – Możliwości zastosowania naszego urządzenia są bardzo duże. Sprawdzi się w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, biotechnologicznym jak również spożywczym np. przy sprawdzaniu stopnia świeżości i jakości żywności. Jest też doskonałym rozwiązaniem dla komunalnych oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów – dodaje profesor.

Czytaj więcej

Skomentuj