W Bogumiłowie k. Kleszczowa (woj. łódzkie) otwarty został Zakład Produkcji Paliw Syntetycznych z bioetanolu.

Spółka Ekobenz opracowała innowacyjną technologię wytwarzania biokomponentu w postaci biowęglowodorów ciekłych w procesie konwersji katalitycznej z alkoholu etylowego. Firma wykorzystała rozwiązania technologiczne, które powstały w jej laboratorium.

Zamiast dodatku

Technologię opracowali: Stanisław Jabłoński i Waldemar Zaniuk – dziś we władzach spółki Ekobenz oraz Dobiesław Nazimek – dziś profesor na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Technologia polega na tym, że etanol (alkohol etylowy) „gorzelniany” – o stężeniu 92 proc. lub „przemysłowy” – o stężeniu 96 proc. (pospolicie zwany „spirytusem”) – w obecności katalizatora, w temperaturze około 300 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem około 20 barów – jest odwadniany, a potem rozpoczyna się synteza węglowodorów o parametrach identycznych, jak uzyskiwane z paliw kopalnych, na przykład z ropy naftowej.

Dzięki zastosowaniu powyższej metody, z melasy, celulozy albo ziarna zbóż będzie powstawać benzyna, olej napędowy i metan. Wartość energetyczna takiej „neobenzyny” wynosi 43 megadżuli na kilogram. W odróżnieniu od już istniejących tzw. biopaliw, dostępnych na polskim rynku, „neobenzynę” można stosować w charakterze paliwa samoistnego, a nie „dodatku”, wymagającego mieszania z innymi substancjami. Planowana wielkość produkcji zakładu w Bogumiłowie wynosi 22 500 ton paliw syntetycznych z etanolu rocznie.

Koszt wybudowania nowego zakładu wyniósł około 90 mln zł, z czego ponad 20 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej. Dzięki inwestycji ma zwiększyć się zatrudnienie z 26 (docelowo) do 85 osób.

Innowacja na skalę światową

– Państwa przedsięwzięcie jest innowacyjne na skalę światową i będzie wykorzystywać unikatowe technologie stworzone dzięki pracy polskich naukowców. Tego typu przedsięwzięcia odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności nasze gospodarki – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, podczas otwarcia zakładu.

– W Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wyznaczyliśmy nowe podejście do roli przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Tworzymy dla nich prowzrostowe otoczenie prawno-instytucjonalne. Jestem przekonany, że dzięki tym działaniom polskie firmy, w tym również Ekobiznes, otrzymają nowe bodźce, które wzmocnią ich siłę oraz pozwolą na ich dynamiczny i długofalowy rozwój – dodał J. Kwieciński.

W uroczystym otwarciu zakładu uczestniczyli między innymi: sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jerzy Kwieciński, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, a także przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych – ze starostą bełchatowskim – Waldemarem Wyczachowskim i wójtem gminy Kleszczów – Sławomirem Chojnowskim. Stawili się również licznie przedstawiciele branży paliw płynnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej