Niebawem rozpoczną się pierwsze prace związane z likwidacją azbestu z obiektów budowlanych w Inowrocławiu. Usuniętych zostanie łącznie 127,2 tony azbestu.

Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie firmy, która wykona te prace. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza, która zaoferowała cenę 53.171,41 zł. Najdroższa oferta była niemal czterokrotnie wyższa i opiewała na kwotę ok. 214 tys. zł.

Obecnie przygotowywana jest umowa z wykonawcą. Potem Urząd Miasta zorganizuje spotkanie z właścicielami obiektów, którzy będą usuwać azbest ze swoich budynków. Ustalony zostanie harmonogram prac demontażowych.

Azbest usuwany będzie z 41 obiektów na terenie miasta, o powierzchni 5088,3 m kw. W większość z posesji prywatnych, m.in. przy ulicach: Wspólnej, Wielkopolskiej, Stanisława Przybyszewskiego. Prace takie obejmą także budynki administrowane przez PGKiM (6 obiektów przy ul. Zygmunta Wilkońskiego, ul. Błonie, ul. Karola Marcinkowskiego, ul. Poznańskiej) i KSM (3 pawilony handlowe i jeden budynek mieszkalny).

Wojewódzki Fundusz zwraca koszty związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem lub zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest, ale nie pokrywa kosztów wykonania nowego poszycia dachowego. Koszty ponosi tutaj właściciel obiektu.

źródło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj