W najbliższy czwartek Rada Miejska Inowrocławia rozpatrywać będzie projekt uchwały w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.

"Przepisy art. 6d w zakwestionowanym zakresie i art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach naruszają konstytucyjne zasady m. in. demokratycznego państwa prawnego, samodzielności gmin i poszanowania wiążącego RP prawa międzynarodowego" – czytamy w uzasadnieniu do przygotowanego projektu uchwały. Taką opinię wyraził wcześniej prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza w liście przesłanym do premiera Donalda Tuska. Krytykowane przepisy nakładają na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. Stwierdzają też, że spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu.

– Kuriozalnym ubezwłasnowolnieniem gminy, jest przyjęte w Polsce rozwiązanie, iż dla realizacji zadania własnego – odbioru odpadów  bez względu na to czy posiada się własne przygotowane  jednostki – musi być wyłoniona firma w drodze przetargu. Mieszkańcom naszych gmin grozi monopol, ale nie ze strony polskiej gminy, lecz dużych zagranicznych koncernów z państw, w których nie dopuszcza się do przetargów. Mam nadzieję, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przyspieszy nowelizację ustawy w oczekiwanym przez nas kierunku i nie będzie potrzeby jego rozpatrywania, bo bardzo ważny jest dla nas czas – mówi Ryszard Brejza.

– Wiele samorządów, stowarzyszeń  i zrzeszeń w Polsce popiera nasze działania, zarówno przesyłając pisemne poparcia, jak również w licznych rozmowach telefonicznych. Dotychczas Inowrocław w tym zakresie wsparli m.in. Gdańsk, Szczecinek, Police, Zielona Góra, Bolesławiec, Chodzież, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Warmiński Związek Gmin, Strzelce Opolskie, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego oraz Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. Na bieżąco napływają kolejne wyrazy poparcia – tłumaczy Brejza.

 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj