19 maja br. Spółka PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. podpisała z Fabryką Kotłów RAFAKO S.A., umowę na budowę Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra. Zawarty kontrakt zakłada, że instalacja zostanie oddana do eksploatacji na początku 2012 r.

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. zamierza wybudować w Elektrowni Dolna Odra Instalację Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6. 

Wykonawcą będzie Fabryka Kotłów RAFAKO SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji i optymalizacji Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch kotłów typu OP-650 opalanych pyłem węgla kamiennego. Instalacja będzie wykonana zgodnie ze standardami i przepisami obowiązującymi w Polsce i w Unii Europejskiej Wartość Kontraktu brutto wynosi: ok. 205,6 mln zł i ok. 25,46 mln euro.

źródło: PGE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj