Przezes Zarządu NFOŚiGW Jan Rączka zaprezentował nowy programy finansowy wspierajacy przedsiębiorców, współpracujące z nimi samorządy i osoby fizyczne, które w przyszłości realizować będą przestrzenie pilotażowe związane z tzw. inteligentymi sieciami energetycznymi.

Program ma na celu podjecie prac rozwojowych, przygotowywanie technicznych studiów wykonalności, zadań inwestycyjnych a także działań informacyjno – promocyjnych, realizowanych w przestrzeniach  pilotażowych, na rzecz wzrostu efektywności energetycznej.

Obejmie on swoim zasięgiem jednostki samorządu terytorialnego, którzy będą organizować projekty w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwa sektora energetycznego  (dystrybutorów oraz operatorów energii elektrycznej, gazowej, cieplnej oraz wody użytkowej), a także zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.  Podejmą  oni działania  zmierzające do optymalizacji zużycia energii i uzyskania wymiernych jej  oszczędności. Niemniej ważne pozostają do osiągnięcia efekty ekologiczne, takie jak zapobieganie lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń  do powietrza, w szczególności gazów oraz budowa odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

Prace nad projektem programu priorytetowego znajdują się na etapie konsultacji merytorycznych a jego uruchomienie  jest planowane na  drugie półrocze przyszłego roku.

Program będzie wspierał m.in. rozwój i wdrażanie:
– inteligentnych systemów pomiarowych zużycia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz wody użytkowej wraz z bilansowaniem jej zużycia oraz  działaniami zwrotnymi z niego wynikających.
– rozproszonych odnawialnych i/lub alternatywnych źródeł energii,
– urządzeń magazynujących energię,
– inteligentnych sieci oświetleniowych,
– systemów dla zarządzania obciążeniami szczytowymi oraz dla integracji opomiarowania i zarządzania dystrybucją energii z systemami telekomunikacyjnymi,

Jego wdrożenie zaplanowano w latach 2011-2018, a budżet przeznaczony na jego dofinansowanie wyniesie ok. 550 mln zł. Został on podzielony na dwie części, z czego ok. 65% przeznaczona zostanie na wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych, a 35% bezpośrednio w inwestycje: OZE, inteligentnego oświetlenia oraz urządzeń magazynujących energię.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj