1 / 5

Rusza ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna nt. wdrażania w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu – “Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”.  Projekt jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Zmiana w kierunku energetyki przyszłości nie będzie możliwa bez budowania i rozwijania świadomości obywateli w zakresie zmian, które dynamicznie zachodzą na rynku energii – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio, podczas inauguracji kampanii.

– Niezwykle istotna będzie budowa zaufania odbiorców do nowych rozwiązań i ich zaangażowania, co stawiamy sobie za cel inaugurując ogólnopolską kampanię „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Liczymy, w wypełnianiu tej misji, na aktywne wsparcie regulatora rynku energii, przedsiębiorstw energetycznych, administracji lokalnej w całej Polsce oraz mediów, które zechcą szerzej rozpowszechniać wiedzę na temat inteligentnych sieci elektroenergetycznych, inteligentnego systemu opomiarowania oraz korzyści z instalacji i użytkowania liczników zdalnego odczytu – dodał P. Dziadzio.

Wiosną 2021 r. zostało przeprowadzone badania opinii publicznej, które wykazało, że Polacy popierają digitalizację polskiej energetyki i chcą wiedzieć więcej na temat inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Uczestnicy badania podkreślili, że najlepszym rozwiązaniem, które uporządkowałoby oraz poszerzyłoby ich wiedzę jest kampania edukacyjno-informacyjna.

– Kampania przyczyni się do efektywnego wykorzystania sieci energetycznych oraz oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Realizacja projektu, a więc szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, zaplanowana jest na lata 2019-2023 – podsumował P. Dziadzio.

Czytaj więcej

Skomentuj