1 / 2

Jakie są główne zasady, którymi powinny się kierować miasta, chcące funkcjonować w sposób, określany jako „Smart”. Dlaczego ten temat staje się numerem jeden w dyskusjach wśród samorządów? Szukając odpowiedzi na tego typu pytania warto sięgnąć po lekturę najnowszego raportu pt. „Inteligentny Rozwój Miasta” opracowanego przez Orange i Integrated Solutions, przy współpracy z Fundacją CATI.

– Zależało nam na potraktowaniu tematu w sposób jak najbardziej wyczerpujący, pokazując różne podejścia i pomysły na wdrożenie IT w przestrzeniach miejskich. W tym celu poprosiliśmy o opinię niezależnych ekspertów. Ludzi nauki, biznesu, dziennikarzy, przedstawicieli administracji lokalnej i samorządowej. To na bazie ich doświadczeń powstał Raport „Inteligentny Rozwój Miasta”– wyjaśnia Mariusz Gaca, wiceprezes Orange Polska. Jest to pierwsza tak obszerna publikacja na polskim rynku, w której wyjaśniono, jak rozwiązania teleinformatyczne zmienią dotychczasowe sposoby zarządzania miastem. Dlaczego, w jakie rozwiązania i jak inwestować w Smart City to trzy główne pytania, które zostały postawione w tym opracowaniu dodaje M. Gaca.

Kompendium wiedzy

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Raport stanowi kompendium wiedzy dla władz samorządowych, zarówno dla tych prezydentów i burmistrzów, którzy już podjęli pierwsze decyzje dotyczące wdrożeń oraz tych, którzy dopiero są na początku tej drogi i zastanawiają się, na co warto spożytkować fundusze unijne.

Jak wynika z raportu do kluczowych parametrów, które będą definiowały inteligentne miasta w 2020 r. można zaliczyć m.in. inteligentną energię, zautomatyzowane budynki oraz systemy zarządzania transportem, komunikacją i inteligentną infrastrukturą np. oczyszczaniem miasta i dostarczaniem wody. Ponadto będą to systemy elektronicznego zarządzania miastem np. e-administracja i edukacją oraz ochroną zdrowia.

Czy warto inwestować?

O przyczynach i obszarach rozwoju koncepcji smart cities mówi we wspomnianym materiale Anna Dąbrowska, prezes zarządu Fundacji Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, ekspert w dziedzinie tworzenia strategii rozwoju infrastruktury miejskiej. Zainteresowanie koncepcją smart city wynika z pilnej konieczności udzielenia odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne miast, takie jak: zanieczyszczenie środowiska, mobilność, ograniczenia zasobów, zmiany w formach aktywności gospodarczej, konieczność bardziej efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, przemiany demograficzne i obyczajowe, zmiany w wykorzystaniu infrastruktury miejskiej, wynikające z rosnącej cyfryzacji życia mieszkańców, rosnące wykorzystywanie przez nich Internetu, itp. –

Jakich rozwiązań najbardziej potrzebują polskie miasta oraz jakie błędy popełniają one najczęściej w prezentowanym zakresie mówi z kolei dr hab. Andrzej Sobczak, profesor Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką i twórca portalu inteligentnemiasta.pl Przede wszystkim brakuje zintegrowanego czy też zunifikowanego podejścia przy wdrażaniu smart cities. Jego zdaniem miasta często podejmują wiele cennych inicjatyw, które niestety w żaden sposób nie są ze sobą skorelowane. To prowadzi do powstania rozwiązań punktowych. Na łamach raportu profesor odpowiada również na pytania: czy smart city jest tylko dla dużych miast oraz czy polskie samorządy dobrze wykorzystają perspektywę 2014-2020?

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to ostatnia taka szansa na pozyskanie funduszy europejskich. I nie chodzi tu o bardzo bogaty budżet dotacji, jaki został wynegocjowany na konkretne typy przedsięwzięć zapisane w Umowie Partnerstwa. To ostatni dzwonek na dokonanie skoku cywilizacyjnego, finansowanego z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej, którego mogą wspólnie dokonać Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z biznesem. Skąd wziąć pieniądze na projekty Smart City wyjaśnia na łamach raportu Marcin Tumanow, Przewodniczący Komisji Funduszy Strukturalnych, Business Centre Club.

Oprócz opinii ekspertów w raporcie znajdują się także przykłady innowacyjnych projektów IT zrealizowanych na całym świecie, szereg inspiracji, dobrych praktyk i konkretnych porad, dotyczących pozyskiwania środków z UE na projekty Smart City.

Raport bezpłatnie można pobrać ze strony: www.smartcity2020.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj