W Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęto inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Przeprowadzi ją firma ADLER CONSULTING z Łodzi. Inwentaryzacja będzie prowadzona w dniach od 1 kwietnia do 7 maja 2008r. Pracownicy firmy posiadający identyfikatory poświadczone przez Urząd Miejski oszacują ile wyrobów zawierających azbest znajduje się na danej posesji, zarówno na dachach budynków, jak i zdemontowanego, wykorzystywanego w inny sposób oraz ocenią jego stan.

„Zawracam się, zatem do Mieszkańców miasta z prośbą o umożliwienie pracownikom wejścia na teren posesji, udzielenia wszelkich informacji i pomocy. Dzięki tej inwentaryzacji rozpoznana będzie skala problemu wyrobów zawierających azbest oraz sposób jego rozwiązania. Zostanie opracowany również Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – pisze w komunikacie Jacek Kowalski, burmistrz miasta.

Wyniki niniejszej inwentaryzacji będą umieszczone w bazie danych i stanowić będą  podstawę do ewentualnych zwrotów kosztów usuwania wyrobów azbestowych. Mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wykonaniem inwentaryzacji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj