5 grudnia działalność rozpoczęło Forum Beneficjentów projektów spalarniowych realizowanych w Polsce. Na pierwszym zebraniu w Koninie deklarację współpracy podpisało 6 inwestorów.

Forum jest ciałem społecznym, działa na zasadach partnerskich i dobrowolnego wkładu pracy. Skupia instytucje i przedsiębiorstwa będące inwestorem projektów budowy spalarni w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie działań jej członków w zakresie wymiany doświadczeń, przepływu informacji o występujących problemach w realizacji inwestycji, wspólnego występowanie do instytucji dofinansowujących oraz nadzorujących projekty czy promowania i rozpowszechniania wiedzy o termicznym  przekształcania odpadów.

Na pierwszym Walnym Zebraniu w Koninie podpisano deklarację o współpracy oraz przyjęto Regulamin funkcjonowania Forum.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj