Vattenfall i Sveaskog inicjują współpracę, która otwiera możliwość największej inwestycji w elektrownie wiatrowe w Szwecji.

W jej efekcie powstać może w sumie 550 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1 500 MW dostarczających energię elektryczną do 800 000 gospodarstw domowych. Współpraca obejmuje tereny w pięciu prowincjach południowej Szwecji.

– Rozbudowa elektrowni wiatrowych na naszych gruntach pozwoli zwiększyć dochód z zasobów leśnych. Stąd nasze zainteresowanie współpracą z poważnymi partnerami. Wspólnie z Vattenfall chcemy się przyczynić do realizacji celów w zakresie szwedzkiej polityki energetycznej zakładających uzyskiwanie w 2016 roku 17 TWh energii z odnawialnych źródeł – uważa dyrektor wykonawczy Sveaskog Gunnar Olofsson.

– W naszych działaniach na rzecz poprawy klimatu energetyka wiatrowa stanowi jeden z najważniejszych elementów – mówi Hans von Uthmann, wiceprezes Vattenfall i prezes Vattenfall Nordic. – Jest to kolejny krok w naszych dążeniach do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł z pożytkiem dla naturalnego środowiska i naszych klientów. Sveaskog jest naszym ważnym partnerem, który wykazał duże zaangażowanie i zainteresowanie tą problematyką. W wyniku podjętej współpracy powstać może około 550 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1 500 MW. To o 40 procent więcej niż przewiduje jakakolwiek inna inwestycja w energetykę wiatrową w kraju. Uzyskane w wyniku inwestycji 4 TWh odpowiadają około 3 procentom całkowitej produkcji energii elektrycznej w Szwecji. Przedsięwzięcie będące przedmiotem współpracy realizowane będzie na gruntach o powierzchni ponad 22 tysiące hektarów.

W ramach umowy Vattenfall zaprojektuje i uzyska pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowych w szeregu odpowiednich lokalizacjach w prowincjach Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar i Blekinge.

Według wyliczeń Sveaskog na należących do przedsiębiorstwa gruntach leśnych istnieje około dwóch tysięcy miejsc nadających się do lokalizacji elektrowni wiatrowej. Zainteresowanie gruntami należącymi do Sveaskog jest bardzo duże. Firma jest pożądanym partnerem wielu podmiotów działających w branży energetyki wiatrowej.

Sveaskog jest właścicielem 15 procent areałów leśnych w Szwecji, przedsiębiorstwo jest więc w stanie zaoferować wiele odpowiednich lokalizacji na budowę elektrowni wiatrowych. Na gruntach należących do Sveaskog istnieje obecnie 15 elektrowni wiatrowych, a planowana jest budowa ponad 500. Jednocześnie firma analizuje około 100 ofert od realizatorów różnych projektów dotyczących umów na budowę większej liczby obiektów.

Do roku 2016 Vattenfall zainwestuje 41 miliardów koron w produkcję energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych. Docelowo zakłada się uzyskanie w wyniku inwestycji w energetykę wiatrową produkcji na poziomie 8 TWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 1,6 milionów gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są zarówno na morzu, jak i na lądzie.

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj