18 listopada obyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli: Prezydent Miasta Jacek Krywult, Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.- Wiesław Pasierbek oraz Prezes Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A. – Henryk Rudzki.

Nowa infrastruktura zakładu jest kluczową inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego Beneficjentem jest Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Inwestycja została zlokalizowana na terenie obecnie funkcjonującego składowiska odpadów i będzie posiadała następującą infrastrukturę:
1. Sortownię odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie o przepustowości 70 000 Mg/rok (w systemie dwuzmianowym)
2. Instalację do kompostowania w systemie zamkniętym odpadów biodegradowalnych zebranych selektywnie i wydzielonych w procesie sortowania o przepustowości 15 000 Mg/rok
3. Stację demontażu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 2 400 Mg/rok
4. Magazyn do gromadzenia i przygotowania do transportu odpadów niebezpiecznych wydzielonych w procesie sortowania oraz sprzętu AGD i RTV
5. Punkt przetwarzania odpadów budowlanych w ilości 3 700 Mg/rok

Koszt inwestycji wynosi blisko 53 mln zł , z czego ok. 70 % finansowane jest ze środków unijnych. Wykonawcą jest BPBP S.A. z Bielska-Białej, które zaprojektowało zakład, a w chwili obecnej rozpoczyna jego budowę. Termin realizacji planowany jest na 30 czerwca 2012 r.

źróło: um.bielsko.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj