19 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu w Zielonej Górze podpisano pożyczkę dla Gminy Nowa Sól na modernizację stacji uzdatniania wody. W efekcie nastąpi poprawa jakości wody na potrzeby komunalne oraz zostaną spełnione standardy jakościowe dla wody pitnej.

Umowę podpisali: ze strony beneficjenta Wójt Gminy Nowa Sól – Jarosław Dykiel przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Gardzioła, ze strony Funduszu – Prezes Zarządu – Alicja Makarska oraz Z-ca Prezesa Zarządu – Michał Stosik.

Zadanie realizowane jest ze środków Gminy. Koszt całkowity brutto zadania wynosi 869 519,34 zł, a wysokość pożyczki z WFOŚiGW w Zielonej Górze 521 711 zł.

Zadanie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody w Przyborowie, w tym: przebudowę budynku stacji, fundament pod zbiornik oraz obudowę zbiornika, wykonanie obudów studni głębinowych, stalowego zbiornika wyrównawczego wody czystej o pojemności V=100m3, kanalizacji technologicznej SUW z rur PCV200, demontaż istniejącego odstojnika popłuczyn i budowę nowego odstojnika, budowę zbiornika na ścieki oraz sieci wodociągowej z PE o długości 51m.

Źródło: www.wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj