W Nowym Sączu rozpoczęła się realizacja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjną pn: “Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”.

Jest to jedna z największych w kraju inwestycji tego typu. Jej koszt, którego połowa stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, to ponad 335 mln zł.

– Zakres robót budowlanych jest ogromny – mówi prezes Zarządu „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. Janusz Adamek. – W ramach inwestycji zmodernizowany będzie Zakład Uzdatniania Wody w Starym Sączu. Powstanie 2 km sieci wodociągowej i 8 km sieci kanalizacyjnej w stolicy powiatu. To w sumie 70km sieci wodociągowej, w tym budowa dwóch pompowni, 3 hydroforni oraz 2 zbiorników wyrównawczych. Będzie także wybudowanych 174 km kanalizacji sanitarnej wraz z 47 pompowniami, itd. Ta inwestycja oznacza, że blisko 19 tysięcy mieszkańców Sądecczyzny będzie miało dostęp do sieci kanalizacyjnej, a prawie 8000 ludzi skorzysta z dostaw wody o wysokiej jakości. Nasza inwestycja, która będzie realizowana na terenie 4 gmin, ma także ogromny wpływ na środowisko. Wykonawcami robót w pierwszym etapie będą: Mostostal Warszawa oraz ABM Solid z Tarnowa.

W pierwszym etapie robotami będą objęte: os. Zawada – Brzeziny, Błonia, Jamnica, os. Jana Pawła II w Starym Sączu, Helena, rejon ul. Granicznej, Flisaków, Biegonice, Kaduk, Łazy Biegonickie i Cyganowice. Budowana będzie także magistrala dosyłowa do zbiornika „Zawada”, kolektor sanitarny Stary Sącz – Nowy Sącz oraz zbiornik wyrównawczy „Poręba”. Ten etap inwestycji ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.
 
źródło: nowysacz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj